Research Work in Progress

Prasanna

Prasanna Mahankar

Pursuing PhD from VNIT, Nagpur

Yogesh

Yogesh Dandekar

Pursuing PhD from NIT, Raipur

Harshvardhan

Harshvardhan Kharpate

Pursuing PhD from IIIT, NagpurSaroj

Saroj Sahu

Pursing PhD from IIIT Nagpur

Amit

Amit Tripathi

Pursuing PhD from IIIT Nagpur
Pallavi

Pallavi Tanksale

Pursuing PhD from PCE, NagpurAnand

Anand Deshkar

Pursuing PhD from PCE, Nagpur
Abhilasha

Abhilasha Borkar

Pursuing PhD from Sant Gadge Baba Amaravati University
Sharayu

Sharayu Deote

Pursuing PhD from Kalinga University, RaipurShailesh

Shailesh Sahu

Pursuing PhD from Kalinga University, Raipur
Amit2

Amit Velekar

Pursuing PhD from Dr. APJ Abdul Kalam University, Indore
Gaurav

Gaurav Agrawal

Pursuing PhD from PCE NagpurSakshi

Sakshi Khamankar

Pursuing PhD from Kalinga University, Raipur
Abhijit

Abhijit Getme

Pursuing PhD from MATS University, Raipur, CG
Sabyasachi

Sabyasachi Bhattacharya

Pursuing PhD from RCOEM, Nagpur